Papież Franciszek dosadnie wypowiedział się o kobietach. „Nie są od zmywania naczyń”

Papieża Franciszka nie trzeba nikomu przedstawiać. Ta wyjątkowa postać jest dobrze znana na całym świecie. Jednak nie wszyscy znają kazania Ojca Świętego, a warto je przypominać, także osobom niewierzącym.

Papież Franciszek, zwracając się dziś do uczestników narodowej pielgrzymki Polaków, dziękował im za serdeczne przyjęcie…

Gepostet von Papież Franciszek am Sonntag, 23. Oktober 2016

Piękna homilia

Podczas Mszy świętej w Domu św. Marty, papież odniósł się do czytango w trakcie nabożeństwa, fragmentu z Księgi Rodzaju o stworzeniu kobiety. Twierdził, że kobiety dają światu harmonię, czyli coś, czego ani mężczyźni, ani inne stworzenia nie posiadają.

View this post on Instagram

EN: The living presence of Christ within us is the light that guides our choices, the flame that warms our hearts as we go to meet the Lord. PT: A presença viva de Cristo em nós é luz que orienta as nossas escolhas, chama que aquece o coração ao irmos ao encontro do Senhor. ES: La presencia viva de Cristo en nosotros es luz que orienta nuestras elecciones, llama que calienta el corazón que va al encuentro del Señor. IT: La presenza viva di Cristo in noi è luce che orienta le nostre scelte, fiamma che riscalda il cuore nell’andare incontro al Signore. FR: La présence vivante du Christ en nous est lumière qui oriente nos choix, flamme qui réchauffe le cœur dans la marche vers la rencontre du Seigneur. DE: Die lebendige Präsenz Christi in uns ist das Licht, das unsere Schritte lenkt; die Flamme, die das Herz erwärmt auf dem Weg zu unserer Begegnung mit dem Herrn. PL: Żywa obecność Chrystusa w nas jest światłem, które kieruje naszymi wyborami, ogniem, który ogrzewa serce w drodze na spotkanie Pana. #GeneralAudience

A post shared by Pope Francis (@franciscus) on

Różnice płci

Papież Franciszek przypomniał, że różnice między mężczyzną a kobietą zawsze będą istnieć. Nie oznacza to, że któreś z nich jest ważniejsze od drugiego.

Jednak to ona daje harmonię, która uczy nas łagodności, delikatnej miłości i sprawia, że świat jest piękniejszy

„ZABÓJCZA PRZEMOC JEST ZAWSZE ODRAŻAJĄCA I NIGDY NIE MOŻNA JEJ USPRAWIEDLIWIĆ" – tymi słowami Papież Franciszek potępił…

Gepostet von Papież Franciszek am Donnerstag, 8. Januar 2015

Wykorzystywanie kobiety jest czymś więcej niż przestępstwem

W swoim kazaniu, Ojciec Święty podkreśla, jak ważny jest szacunek do drugiego człowieka, szczególnie do kobiety.

Jeśli wykorzystywanie osób jest zbrodnią obrazy człowieczeństwa, to wykorzystywanie kobiety jest czymś więcej niż przestępstwem i zbrodnią – jest destrukcją, niszczeniem harmonii, jaką Bóg zechciał nadać światu, jest cofaniem się

Kobiety nie są od zmywania naczyń

Przypomina, że kobieta nie jest po to, żeby spełniać przyziemne zadania. Chociaż wielu mężczyzn uważa, że są one stworzone do mycia naczyń i do roboty, to żyją w błędnym przekonaniu.

Kobieta istnieje po to, aby wnosiła harmonię. Bez kobiety nie ma harmonii

View this post on Instagram

EN: Be with Christ in prayer always, caring for the least of His brothers and sisters and seeking peace, because He is our peace. PT: Sejam sempre de Cristo na oração, no cuidado dos irmãos mais pequeninos, na busca da paz, porque Ele é a nossa paz. ES: Sean siempre de Cristo en la oración, en el cuidado de sus hermanos más pequeños, en la búsqueda de la paz, porque Él es nuestra paz. IT: Siate sempre di Cristo nella preghiera, nella cura dei suoi fratelli più piccoli, nella ricerca della pace, perché Egli è la nostra pace. FR: Soyez toujours du Christ dans la prière, dans le soin de ses frères les plus petits, dans la recherche de la paix, parce que Lui est notre paix. DE: Seid immer von Christus im Gebet, in der Pflege seiner geringsten Geschwister, in der Suche nach Frieden, weil Er unser Frieden ist.

A post shared by Pope Francis (@franciscus) on

Warto zapamiętać te słowa papieża Franciszka

Źródło: popularne.pl

Share

Dodaj komentarz